Instruktorzy

Karolina Janik

pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni

Mama małej Weroniki.  Jej wielką pasją są dzieci. Pracowała w wielu przedszkolach ucząc dzieci muzyki. Wprowadza maluch w zaczarowany świat dźwięków. Dodatkowo jej głowa pełna jest pomysłów na nietypowe wykorzystanie muzyki i ruchu. Podczas swoich zajęć wykorzystuje nie tylko wiele instrumentów muzycznych ale i ruch, śpiew i sztukę oraz wiele nietypowych materiałów do tworzenia z dziećmi instrumentów i prac plastycznych. Jej zajęcia przepełnione są uśmiechem i dobrą zabawą.

Zajęcia muzyczne

Justyna Kulawiak

pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni

Logopedka i polonistka; tytuł magistra otrzymała na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Filologii Polskiej, ponadto ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wciąż podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych  kursach i szkoleniach dotyczących rozwoju mowy dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zdrowymi. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką oraz terapią logopedyczną dzieci.

Uwielbia dzieci i pracę z nimi. Największą satysfakcję daje jej świadomość, że dziecko kształtuje kompetencję językową i komunikacyjną, dobrze się przy tym bawiąc.

Logorytmika

Ewa Małkiewicz

pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni

Plastyczka i animatorka,  warsztaty dla dzieci w Klubodzieciarni prowadzi niemal od jej początków.

Absolwentka Edukacji Artystycznej, obecnie dokształca się na kierunku Animacja Społeczności Lokalnych.  oraz tworzy rekwizyty teatralne. Pracowała również w przedszkolach i jako wychowawca na koloniach i półkoloniach.

Ewa ma wspaniałe, nieszablonowe pomysły na zabawy z dziećmi, wyzwala w nich kreatywność i chęć tworzenia.

Zajęcia artystyczne

Marta Wesołowska

pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni
pracownicy Klubodzieciarni

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalnością Rekreacja Ruchowa, obecnie studentka na kierunku pedagogicznym. Od kilku lat z zamiłowaniem pracuje jako animator i wychowawca na koloniach i obozach oraz uczestniczy w organizacji imprez tematycznych dla dzieci. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszków od 8 miesiąca do 4 roku życia, łączące zabawę, rozwój i integrację w grupie. Ma głowę pełną pomysłów na zabawy z dziećmi, często z wykorzystaniem nietypowych przyborów. Od ponad roku na co dzień współtworzy wyjątkową atmosferę Klubodzieciarni, dbając o naszych małych i dużych gości.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia adaptacyjne do przedszkola